Âm thanh phòng họp cao cấp
Hệ thống MICROFLEX COMPLETE
Quản lý tới 3800 bộ hội thảo bao gồm các bộ Màn hình cảm ứng, Biểu quyết… và 31 kênh phiên dịch. Hệ thống hội nghị kỹ thuật số Microflex thích hợp cho bất kỳ hình thức tổ chức các cuộc họp chính thức - từ các cơ quan nhà nước đến các phòng họp của doanh nghiệp, các hội nghị quốc tế đa ngôn ngữ với hàng ngàn người tham gia. Nó cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn chương trình làm việc, bỏ phiếu, tài liệu hỗ trợ, hiển thị thông tin và diễn giải.

Giaodiện người dùng trực quan cho phép người tham gia cuộc họp dễ dàng kiểm soát nội dung, bỏ phiếu, xem chương trình nghị sự và chọnkênh phiên dịch. Công nghệ thẻ NFC tích hợp cho phép người tham gia cuộc họp được xác định theo tên mà không cần nâng cấp license phần mềm hoặc tính năng bổ sung.

Xem ảnh sản phẩm
Hệ thống không dây MICROFLEX COMPLETE WIRELESS
Quản lý tới 125 bộ hội thảo không dây và 8 kênh phiên dịch.
Xem ảnh sản phẩm
Hệ thống DDS 5900
Quản lý tới 250 bộ hội thảo bao gồm dương bàn và âm bàn, và 2 kênh phiên dịch.
Xem ảnh sản phẩm
Hệ thống Hồng ngoại DIR
Hỗ trợ phát – nhận không dây cho 32 kênh kỹ thuật số chất lượng CD.
Xem ảnh sản phẩm